Over het NOCH

Het Nationaal Onderzoek Commercieel Handelen (NOCH) is in het leven geroepen om verschillende beroepsgroepen met zelfstandige professionals te onderzoeken op het gebied van commerciële vaardigheden. Omdat er in vele sectoren steeds meer marktwerking is waar te nemen, en het aantal zelfstandigen in hoog tempo toeneemt, worden commerciële vaardigheden steeds belangrijker. Dit is in veel beroepsgroepen een feit.

Om te bepalen hoe het gesteld is met deze commerciële vaardigheden is er, anno 2016, een nationaal onderzoek in het leven geroepen. Door middel van dit onderzoek worden de beroepsgroepen met elkaar vergeleken en kan problematiek worden aangepakt.

Het onderzoek richt zich steeds op een specifieke beroepsgroep, om zo een kader te kunnen schetsen voor die ene beroepsgroep. Tevens wordt een landelijke vergelijking gemaakt onder alle onderzochte beroepen.

Waarom doen wij dit onderzoek?

Het NOCH is in het leven geroepen om meer inzichten te verkrijgen in de commerciële vaardigheden van specifieke beroepsgroepen in Nederland. Aan de hand van deze inzichten kunnen verbeterplannen en verdere onderzoeken beter worden vormgegeven.

De resultaten van het onderzoek worden zowel binnen een enkele beroepsgroep als tussen verschillende beroepsgroepen geëvalueerd. Door deze wijze van onderzoeken kunnen zelfstandigen zich meten met de concurrent, maar ook met de rest van Nederland.

Voor wie doen wij dit onderzoek?

Momenteel richt het NOCH zich op de professionals in de paramedische beroepsgroep. Deze professionals hebben sinds de gedeeltelijke privatisering van de zorg meer druk op hun schouders gekregen. Er worden minder behandelingen vergoed en de onderlinge concurrentie neemt toe. 

Deze oorzaken leiden ertoe dat paramedici steeds vaker het eigen klantenbestand moeten aanvullen en beheren. Hier zijn commerciële vaardigheden voor nodig. Wij onderzoeken hoe het is gesteld met de commerciële vaardigheden van de paramedici, en wat er nodig is om deze te verbeteren. 

Het einddoel van het NOCH is het inzichtelijk maken en verbeteren van het commercieel handelen van zelfstandigen

Deelname NOCH 2016, editie Paramedici

Zoals u wellicht kunt begrijpen heeft het NOCH zoveel mogelijk respondenten nodig om goede analyses te kunnen maken. 

Wilt u deelnemen aan het Nationaal Onderzoek Commercieel Handelen? 
Vul dan onderstaand formulier in, dan wordt u zo spoedig mogelijk gebeld voor een afspraak.

 

Uitgevoerd door XYMS

Het Nationaal Onderzoek Commercieel Handelen wordt door onze partner XYMS uitgevoerd. XYMS overziet het onderzoek en verwerkt de resultaten van het onderzoek om zo tot een objectief eindoordeel te komen. 

Onder leiding van hoofdonderzoeker Mick Bostelaar heeft dit marktonderzoek vorm gekregen en wordt het nu landelijk afgenomen om zo inzicht te verkrijgen in het commercieel vermogen van verschillende doelgroepen.

Onderzoeksopzet

Het Nationaal Onderzoek Commercieel Handelen wordt afgenomen door interviews op locatie of telefonisch worden afgenomen. Een interview duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Het zijn half gestructureerde interviews dus is er geen vaste vragenlijst.

Inhoud deelname

Het enige wat u als deelnemer van het Nationaal Onderzoek Commercieel Handelen moet doen is uw voorkeurstijd en data doorgeven aan ons. Wij plannen samen met u een moment in waarop het interview wordt afgenomen. 

Onderzoeksverloop

De onderzoeksperiode is van 9 mei 2016 tot 8 juli 2016. De eerste 5 weken worden gebruikt om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de paramedische beroepsgroep. De laatste weken worden gebruikt voor analyse en rapportage.